Monday, January 31, 2011

ukuran jisim

DEFINISI DAN SEJARAH UKURAN
 • Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti  bagi sesuatu sifat
 • unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia
 • masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda, pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai atau rekaan pakaian.
 • sistem yang seragam bagi beart dan ukuran yang terawal diketahui telah dicipta pada abad ke-4SM dan ke-3SM di kalangan masyarakat Mesopotamia, Mesir dan Lembah Indus.
 • Banyak sistem diasakan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur contohnya, jengkal, depa, batu.

      Jisim ialah jirim yang memenuhi ruang, iaitu konsep fundamental dalam fizik. Jisim merupakan konsep tengah dari mekanik klasikal dan subjek berkaitan. Jisim sesuatu objek adalah malar dan tidak dipengaruhi oleh daya tarikan graviti.Unit ukuran adalah kuantiti piawai bagi ciri-ciri fizikal, digunakan sebagai faktor untuk menyatakan kuantiti bagi sesuatu sifat. Unit ukuran adalah antara peralatan yang terawal dicipta manusia. Masyarakat purba memerlukan pengukuran bagi banyak benda: pembinaan tempat kediaman bagi bentuk dan saiz yang sesuai, rekaan pakaian, atau penurakan bahan makanan.Sistem yang seragam bagi berat dan ukuran yang terawal diketahui nampaknya telah dicipta pada abad ke-4 SM dan ke-3 SM di kalangan masyarakat MesopotamiaMesir dan Lembah Indus, dan mungkin juga Elam di Parsi.Banyak sistem diasaskan dengan penggunaan bahagian badan dan benda-benda di sekeliling sebagai alat pengukur. Pengetahuan kita tentang berat dan ukuran muncul dari banyak sumber.


Satuan Ukuran Berat / Massa
- 1 kuintal / kwintal = sama dengan = 100 kg
- 1 ton = sama dengan = 1.000 kg
- 1 kg = sama dengan = 10 ons
- 1 kg = sama dengan = 2 pounds


PADA ZAMAN DAHULU...


(a) Timbangan (Berat)
 • digunakan untuk mengukur berat sesuatu barangan
 • alatan yang dicipta untuk menimbang berat ialah seperti dacing dan  pikul
 • untuk menimbang emas, perak, bijih timah dan rempah
(b) Sukatan
 • digunakan untuk mengukur isipadu sesuat benda.
 • alatan yang digunakan adalah sepaerti kaul, cupak, gantang.
 • untuk menyukat beras, bijih timah, rempah, garam dan kacang
PADA ZAMAN KINI...

(a) Timbangan (berat)
 • terdapat banyak alat yang bolah digunakan untuk menimbang, salah satu ialah penimbang elektronik
 • unit ukuran berat seperti gram(g), kilogram (kg)
 • S.I unit: kilogram (kg)
(b) Sukatan (isipadu)
 • isipadu bolah disukat dengan menggunakan silinde, bekas pengukur dan sebagainya.
 • unit: mm3,cm3,
 •  S.I unit : m3
UNIT-UNIT DALAM JISIM
 • kilogram (kg)
 • gram (g)
SEJARAH KILOGRAM (kg)
 • Kilogram (simbol: kg) merupakan unit asas SI untuk jisim. Satu kilogram adalah sama dengan jisim prototaip antarabangsa yang disimpan di Biro Timbangan dan Ukuran Antarabangsa (BIPM) dalam keadaan yang ditetapkan oleh CGPM Pertama pada 1889. Kilogram juga merupakan unit asas SI tunggal yang mempergunakan awalan [1], serta unit SI tunggal yang masih ditakrifkan berdasarkan artifak dan bukannya sifat fizik yang asas.Kilogram ditakrifkan oleh BIPM seperti berikut: "Kilogram ialah unit jisim; kilogram adalah sama dengan jisim prototaip kilogram antarabangsa.
 • Gram (simbol :g) Gram merupakan istilah yang mana awalan SI dibubuh. Ia adalah unit asas bagi sistem sukatan cgs yang lebih lama dan yang kini tidak lagi diguna secara meluas

Perkaitan dengan berat


Apabila berat sesuatu objek diberi dalam kilogram, hampir selalunya sifat yang benar-benar dikehendaki adalah jisim. Kekadangnya, daya graviti pada objek diberikan dalam "kilogram", akan tetapi unit yang diguna bukannya kilogram yang sebenar: sebenarnya, ia adalah kilogram-daya (kgd), juga digelarkan sebagai kilopond (kp).

Sebuah objek dengan jisim 1 kg di permukaan alam akan dikuasai oleh daya graviti sebanyak sekitar 9.80665 newton (unit SI untuk daya). Sila memerhatikan bahawa faktor 980.665 sm/s² (sebagaimana yang ditakrif oleh CGPM pada waktu sistem-sistem cgs merupakan sistem yang utama) hanya merupakan nilai menurut kelaziman yang dipersetujui (CGPM Ketiga (1901), CR 70) dan yang bertujuan untuk mentakrifkan daya gram. Pecutan graviti tempatan g berbeza-beza dengan garisan lintang, ketinggian dan lokasi di alam. Oleh sebab itu, sebelum nilai kebiasaan ini dipersetujui, gram-daya hanya merupakan unit yang tidak tepat. (Sila lihat juga gee, sukatan piawai untuk pecutan graviti.)


PENUKARAN UNIT


Kuantiti asas
Simbol kuantiti asas
Unit asas (S.I)
Simbol unit
PERTUKARAN UNIT
Jisim
M
kilogram
kg
1000mg= 1g
1000g    = 1kg
1000kg  = 1 tanExample:
Convert (a) 4g into mg
            (b) 48 260 000 g into tonnes
Solution
(a)  4g= (4 times 1000) mg
           =4000 mg
          (b) 48 260 000g
               =(48 260 000 / 1000/ 1000) tonnes
               =(48 260 000/ 1000 000) tonnes
               = 48.26 tonne

ALAT MENGUKUR JISIM PADA ZAMAN DAHULU
TIMBANGAN (BERAT)
 • menggunakan binatang & barang dagangan sebagai ukuran berat
 • mereka juga mencipta alatan untuk mengukur berat seperti dacing & pikul.ALAT MENGUKUR JISIM PADA ZAMAN SEKARANG
. TIMBANGAN (BERAT)

 • alatan yang digunakan adalah penimbang elektronik
 • unit ukuran berat garam(g) dan kilogram (kg)
 • S.I unit=kilogram (kg)

Projek mengukur berat ialah menggunakan dengan 10 barng dengan menggunakan duit syling 1 sen, klip kertas, kertas bulat.Barang-barang yang digunakan ialah bateri AA, sudu, kertas A4, maker, pen, mancis, pemadam, cermin mata, highlighter dan syling 50 sen.


Keputusan ukuran berat

Barang-barang
Berat
Klip kertas
Syling 1 sen
Kertas bulat
Bateri AA
60
11
13
Sudu
8
1
2
Kertas A4
20
4
4
Maker
48
10
13
Pen
32
6
6
Mancis
22
3
4
Pemadam
68
13
16
Cermin mata
80
14
19
Highlighter
30
5
6
Syling 50 sen
32
6
6Disediakan oleh>.
Roslin a/p Pelaveandararaj
ppismp sem 2 pemulihan

No comments:

Post a Comment